Hiển thị một kết quả duy nhất

1,112,000,000 
1,399,000,000 
1,181,000,000