Hiển thị một kết quả duy nhất

1,099,000,000 
1,166,000,000 
1,452,000,000 
1,245,000,000