Hiển thị một kết quả duy nhất

965,000,000 
659,000,000 
688,000,000 
756,000,000 
665,000,000 
830,000,000