Hiển thị một kết quả duy nhất

811,000,000 
937,000,000 
628,000,000 
662,000,000 
642,000,000