Hiển thị một kết quả duy nhất

799,000,000 
925,000,000 
616,000,000 
650,000,000 
630,000,000