Hiển thị một kết quả duy nhất

864,000,000 
979,000,000 
669,000,000 
707,000,000 
776,000,000